Stortinget slutter seg til innstillingen fra presidentskapet om en økning på 2,5 prosent.Innstillingen fra stortingspresident Dag Terje Andersen og hans fem visepresidenter er enstemmig. Presidentskapet viser til at den senere tids gjennomgang og forhøyelser har ført lønnene opp på «et riktig nivå».I fjor høst økte lønnen for høyesterettsjustitiarius med 90.000 kroner til 1.540.000 kroner og for høyesterettsdommere med 78.000 til 1.328.000 kroner.Presidentskapet viser til det moderate oppgjøret i år, der stortingsrepresentanter og statsråder får et flatt kronetillegg på 2.400 kroner. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har med virkning fra 1. oktober regulert det statlige lederlønnssystemet med 2,5 prosent.Dette gir lederen av Høyesterett en årsinntekt på 1.578.500 kroner, mens dommere i Høyesterett får 1.361.200 kroner. (©NTB)