Hittil i år er fire forhold blitt politianmeldt, og ytterligere fem-seks saker blir trolig politianmeldt i løpet av kort tid. Dette skjer på bakgrunn av flere års undersøkelser i regi av Stiftelsestilsynet.- Stiftelsene er blitt tappet for store beløp som skulle brukes til allmennyttige formål. Dette har svekket stiftelsenes muligheter til å realisere dens formål. Derfor har vi gått til politianmeldelse, sier seniorrådgiver Tom S. B. Plünnecke i Stiftelsestilsynet til Aftenposten.I de til sammen ni-ti stiftelsene som ventelig vil bli anmeldt, dreier det seg om forhold der personer og firmaer totalt skal ha tilegnet seg til sammen 40-50 millioner kroner.Tilsynet vil foreløpig ikke gå ut med navnene på stiftelsene.Stiftelsestilsynet ble opprettet i 2005 og har som oppgave å følge med på virksomheten i de overkant av 8.500 stiftelsene som er registrert i stiftelsesregisteret. (©NTB)