Det skal forhandles om makrell, men også om generell soneadgang, kvotebytte og en rekke andre problematiske forhold. Det blir en vanskelig kamp om havets ressurser i Bergen.Konflikten som oppsto i høst, da norske fiskere ble jaget bort fra makrellfeltene i EU-sonen i strid med den gjeldende avtalen, gjør ikke atmosfæren rundt forhandlingene spesielt gode. Det er likevel håp om resultater før utgangen av året.- Jeg tror begge parter har et ønske om å komme fram til en avtale for 2010. I motsatt fall vil makrellbestanden være den største taperen. Et brudd vil åpne for et uregulert fiske, sier Norges forhandlingsleder, avdelingsdirektør Ann Kristin Westberg i Fiskeri- og kystdepartementet, til NTB.De bilaterale forhandlingene i Bergen vil vare hele uka, men vil trolig ikke ende med noen konklusjon. Det er allerede berammet et nytt møte i Brussel i begynnelsen av desember, men heller ikke der er det garanti for at det blir en løsning.Det dreier seg ikke bare om makrellen og gjensidig soneadgang. Kyststatene skal fastsette totalkvoter (TAC) for fellesbestandene i Nordsjøen. Det skal også meisles ut en felles politikk som tekniske reguleringer og kontroll av fellesbestandene. Det handler blant annet om redskaper som skåner småfisken, rapportering når fangsten er tatt i stedet for ved levering av fangsten og om problemene knyttet til utkast/forbud mot utkast av fisk. I nesten alt og ett ønsker Norge en strengere praksis enn EU er villig til å være med på.Mange har antydet at hele hensikten med EUs utestengelse av norske fiskere fra makrellfeltene i høst var en posisjonering foran forhandlingene som nå starter i Bergen, med sikte på å oppnå en større kvoteandel til EU.Fra norsk side er målet en enkel, langsiktig kyststatsavtale som ikke er til å misforstå og som gir en god forvaltning av bestandene. (©NTB)