Personer som allerede har søkt asyl i et annet europeisk land skal få søknaden avgjort der og sendes ut av Norge. Men hvis Norge ikke klarer å sende asylsøkerne ut innen internasjonale tidsfrister, blir Norge ansvarlig for å behandle søknadene. Det vil Politiets utlendingsenhet (PU) unngå.- Det er hast i en god del saker med tanke på å klare å overholde fristene, sier avdelingsdirektør Geir Bang Danielsen i PU til Dagsavisen.I år har PU hatt sju uttransporteringer av asylsøkere fra Norge til blant annet Afrika og Asia. Dette gjelder rene asylsaker hvor søkerne har fått søknaden behandlet og avslått i Norge.Utsendelsene skjer i samarbeid med EUs yttergrensebyrå Frontex. Frontex' oppgave er å koordinere grensekontroll og uttransportering ut av Schengen-området. Danielsen ser for seg at egne Frontex-charterfly kan lande på Gardermoen og ta med seg grupper på 15-20 asylsøkere ut av Norge. Flyene som chartres kan være av samme type som bringer feststemte nordmenn til Syden.I et brev til Politidirektoratet redegjør PU for dagens situasjon, og argumenterer for å tvangsreturnere flere asylsøkere med charterfly til de landene i Europa hvor de først søkte asyl. PU vil kontakte myndighetene i de aktuelle mottakslandene med forespørsel om aksept av et større antall personer per dag og eventuelt charter.PU kritiserer i brevet Utlendingsdirektoratet (UDI) for at det er vanskelig å holde fristene. UDIs store saksmengde gjør at saksbehandlingstiden er blitt lengre enn den var før, noe som gjør det vanskelig for PU å sette i gang utsendelser tidsnok. (©NTB)