Kaos i København

Kaotisk sluttspurt på klimamøtet.

Den amerikanske utenriksministeren Hillary Clinton i samtale med Danmarks statsminister Lar Lokke Rasmussen under klimamøtet i Danmark - Foto: AP
Politikk

Forvirring preget innspurten av København-forhandlingene fredag. Ingen kunne si om møtet vil gi noe resultat, og i tillegg var det uklart hvor lenge det ville vare.Et par timer etter at klimamøtet offisielt skulle vært avsluttet, var det fortsatt hektisk møtevirksomhet i Bella Center. Tidlig på kvelden kom det stadige meldinger om nye utkast til sluttekst som var oppe til vurdering blant stats- og regjeringssjefene.Dermed så det fortsatt ut til at landene i det minste beveget seg i retning av et rammeverk som siden kan danne grunnlag for en ny internasjonal klimaavtale. Hvis en effektiv avtale noen gang blir vedtatt, vil den innebære en radikal forandring av de industrialiserte landenes energiproduksjon - og dermed av hele verdensøkonomien.Et utkast som nyhetsbyrået Reuters fikk tilgang til, fastholdt målet om at temperaturen på jorda ikke må stige mer enn 2 grader. I tillegg het det at de globale utslippene av drivhusgasser bør kuttes med 50 prosent innen 2050.Teksten spesifiserte imidlertid ikke hvor mye de ulike landene må kutte sine utslipp de nærmeste tiårene.Presset Kina USAs president Barack Obama og den kinesiske statsministeren Wen Jiabao møttes flere ganger under sluttspurten i forhandlingene. De to landene har verdens største utslipp av klimagasser og har lenge vært regnet som hovedmotstandere i klimaforhandlingene.Flere kilder mente Kina etter hvert sto stadig mer alene.- Problemet ser ut til å være en tilsynelatende uoverstigelig kløft mellom Kina på den ene siden og EU, USA og Japan på den andre, sa en talsmann for den japanske regjeringen.Intet nytt fra Obama Tidligere på dagen holdt verdens mektigste ledere i tur og orden sine hovedinnlegg på toppmøtet. Ingen av talene inneholdt store nyheter med potensial til å skape noe gjennombrudd.- Jeg er kommet for å handle, ikke for å snakke, sa Barack Obama i sin tale.Han erkjente at klimaendringene setter verdens evne til samarbeid på en hard prøve. Samtidig understreket presidenten at det er i alle lands interesse å enes om en ny klimaavtale.Miljøvernere hadde håpet på nye utspill fra verdens mektigste mann og reagerte med dyp skuffelse på innlegget.

Nyheter
Politikk