Kongressen vedtar tiltak for å skape jobber

Representantenes hus vedtok onsdag en milliardpakke for å skape nye jobber i det kriserammede USA.

Foto: Scanpix
Politikk

Sysselsettingspakken gikk gjennom med bare 217 mot 212 stemmer, hvilket vil si at 38 demokrater stemte imot.Tallet reflekterer at stadig flere kongressrepresentanter frykter at den økende statsgjelda skal virke negativt inn på deres muligheter for å bli gjenvalgt neste år.Pakken på 154 milliarder dollar inkluderer 75 milliarder dollar som ikke er blitt brukt av den enorme stimuleringspakken for bankene på 787 milliarder.President Barack Obama håper å presse arbeidsløsheten, i dag på 10 prosent, ned i god tid før mellomvalget i november neste år.Selv om mange mener at finanskrisen er over, går tusener av jobber fortsatt tapt hver måned, og velgerne er ennå ikke trygge på at det går framover.Av den nye pakken er 48 milliarder dollar øremerket til infrastrukturprosjekter som veibygging, undergrunnsbaner, renseprosjekter og offentlig boligbygging.27 milliarder dollar skal gå som budsjettstøtte til kriserammede delstater for å avverge at offentlig ansatte som lærere, brannmenn og politimenn mister jobbene sine.I pakken er det inkludert en klausul om at materialer til veibygging og andre infrastrukturprosjekter, som stål, fortrinnsvis skal kjøpes i USA, trass i at USA handelskammer protesterer og mener at dette er proteksjonisme.Selv om nesten halvparten av pengene er penger som tidligere er bevilget, mener republikanerne at den nye stimuleringspakken ikke gjør annet enn å øke USAs allerede svulmende statsgjeld. De vil heller bruke de ubrukte pengene til nedbetale gjelda. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv