Øystein Dørum: - Det har gått rett vest

- Hadde ikke Hellas vært med i ØMU, hadde trolig landet vært på strake veien mot konkurs, mener sjeføkonom Øystein Dørum.

Publisert 9. des. 2009 kl. 11.17
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 22.01
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 206 ord
Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets - Foto: Scanpix
Fitch kom Standard & Poors i forkjøpet og nedgraderte tirsdag Hellas' statsgjeld fra A- til BBB+. Dersom andre ratingbyråer skulle følge Fitch, vil greske statslån fra 2011 av kunne bli avvist som sikkerhet for likviditetslån fra ESB, fastslår sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets i dagens morgenrapport. Markedene reagerte kraftig på nedgraderingen."Hellas er ikke blant de hardest rammede av finanskrisen. BNP ventes riktig nok å falle med 2½% i år, men BNP i eurosonen som helhet anslås å falle med nesten 4%. Nettoeksporten vil faktisk bidra positivt, takket være større fall i importen enn i eksporten. Likevel har statsfinansene gått rett vest: Budsjettunderskuddet, som tilsvarte 4% av BNP i 2007, falt til 8% i fjor og anslås til nesten 13% i år og 10% i 2010. Med slike underskudd øker gjelden fort. Ved utløpet av fjoråret var bruttogjelden 103% av BNP, ved årsslutt om tre uker passeres 115%, og innen utgangen av 2011 nås 130% - alt ifølge OECDs anslag fra november. Dette vil i så fall plassere Hellas på en lite ettertraktet annenplass - bak Japan - i industrilandenes pågående gjeldstevling", skriver Dørum.Ifølge Drøum hadde trolig Hellas vært på strake veien mot konkurs dersom landet ikke hadde vært med i ØMU.