Riksantikvaren freder 40 veier

Riksantikvaren fredet mandag 40 statlige veier i Norge.

Atlanterhavsveien. Foto: Scanpix.
Politikk

Veiene har bakgrunn fra ulike tidsperioder, og representerer samlet det Riksantikvaren mener er en svært viktig del av norsk veihistorie.- Veiene blir fredet for å ivareta en viktig del av vår felles samferdselshistorie. De viser ingeniørkunst og ulike tekniske løsninger i ulike perioder, sier riksantikvar Jørn Holme.Det er utarbeidet forvaltningsplaner for alle de fredede veiene. Planene angir hva som er tillatt å gjøre og ikke.- Halvparten av veiene som nå blir fredet er nedlagt og blir ved fredningen bevart for ettertiden, sier seniorrådgiver Liv Marit Rui i Statens vegvesen.Den andre halvparten består av cirka 140 kilometer veier som er i drift.Etter hvert blir det satt opp skilt og informasjonstavler ved de fredede veiene.De fredede veiene ligger i regionene nord, vest, sør og øst, og består av både gamle og nyere veier. Blant de moderne strekningene er Atlanterhavsveien. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv