Sigbjørn Johnsen om rentedommen

- Dagens renteøkning reflekterer blant annet at den økonomiske aktiviteten tar seg opp både internasjonalt og i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Publisert 16. des. 2009 kl. 14.20
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 22.11
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 142 ord
Sigbjørn Johnsen - Foto: Scanpix
-Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 1,75 prosent, til etterretning, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en melding.- Beslutningen er i tråd med Norges Banks signaler i den pengepolitiske rapporten fra slutten av oktober om at styringsrenten ville økes i desember eller februar. Dagens renteøkning reflekterer blant annet at den økonomiske aktiviteten tar seg opp både internasjonalt og i Norge, og at utsiktene for neste år synes mindre usikre. Dette er positivt. Samtidig er det fortsatt risiko for at den videre utviklingen kan bli svakere enn det bildet som nå avtegner seg, sier finansministeren.- Norges Bank har også varslet at styringsrenten vil bli satt ytterligere opp framover, etter hvert som konjunkturene blir mer normale. Det er derfor viktig at norske husholdninger ikke legger dagens lave rentenivå til grunn ved opptak av lån, sier finansministeren.