- Dette var overraskende

- Norsk økonomi er fortsatt i nedgangskonjunktur, sier makroøkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i First Securities.

Bjørn Roger Wilhelmsen, makroøkonom First Securities - Foto: Finansavisen
Politikk

Torsdag kom BNP-tallene for 4. kvartal. Tallene var svakere enn både økonomene og sentralbanken ventet. Samtidig ble tallene for 3. kvartal nedrevidert.Les: Norge er i lavkonjuktur - Dette var overraskende. Norsk økonomi er fortsatt i nedgangskonjunktur og renteøkningen i mars begynner å henge i en tynn tråd. Med denne svake veksten blir det vanskelig for Norges Bank å heve rentenivået noe særlig, sier makroøkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i First Securities til TDN Finans.Les også: Økt ledighet og moderat lønnsvekstTallene viser at BNP for fastlands Norge var opp 0,3 prosent i 4. kvartal. Ifølge nyhetsbyrået hadde First Securities på forhånd ventet en vekst på 1,1 prosent, og ifølge Wilhelmsen var det spesielt nettoeksporten som skuffet. Mens utenriksregnskapet viste en oppgang i eksporten, viste nasjonalregnskapet imidlertid en nedgang på 0,1 prosent.- Nettoeksporten var helt motsatt av det vi hadde grunn til å tro på bakgrunn av tall SSB tidligere har publisert for eksport og import i 4. kvartal, sier Wilhelmsen.

Nyheter
Næringsliv