Flere boliger bygges i USA

Boligbyggingen stiger, mens antallet byggesøknader faller i USA.

Foto: iStockPhoto
Politikk

Boligbyggingen i USA nådde en årstakt på 591.000 i januar, mens det ifølge Reuters var ventet at antallet skulle være 580.000. I desember var tallet 575.000, mot tidligere meldt 557.000.Antallet byggesøknader falt derimot med 4,9 prosent til 621.000, mot ventet 620.000.

Nyheter
Næringsliv