Spår utlånsrente på 6,4 prosent

SSB spår betydelig oppgang for utlånsrenta frem mot 2013.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Ivan Kverme/Finansavisen
Politikk

I rapporten "Konjunkturtendensene for Norge og utlandet", slår SSB fast at Norge er i en lavkonjuktur. Prognosene for utlånsrente, viser en stabil oppgang frem mot 2013.- På bakgrunn av bedrede konjunkturutsikter satte Norges Bank opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng mot slutten av fjoråret. Rentebunnen i pengemarkedet ble dermed passert i begynnelsen av august, da renta var nede i 1,75 prosent. Det ligger an til at Norges Bank vil fortsette å sette styringsrenta gradvis opp. Vi har lagt til grunn en pengemarkedsrente på 2,9 prosent i 4. kvartal i år. I 2013 regner vi med at pengemarkedsrenta på årsbasis kommer opp i 5,2 prosent, mens bankenes utlånsrente vil ligge på 6,4 prosent, heter det i rapporten.

Nyheter
Næringsliv