Varsler masseslakt av laks til våren

Norske lakseforskere varsler nedslakting av oppdrettslaks til våren for å redde norsk villaks.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Politikk

Norske lakseforskere varsler nedslakting av oppdrettslaks til våren for å redde norsk villaks.- Både lakserømmingen og lakselusa kan alene utrydde norsk villaks, advarer direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).DN er bekymret for villaksens framtid.- Norge har en tredel av de gjenværende nordatlantiske villaksstammene. Samlet har fangstene gått ned 75 prosent, i Norge med 50 prosent. Én av to elver med bestandsmål når ikke målet. Dette er vitenskapelig fastslått, likevel kommer det noen med innsigelser hver gang vi peker på dette, sier Sollie til Nationen.Hun opplyser at DN har bedt Mattilsynet intensivere kontrollen med lakselussituasjonen.Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil ha maksimalgrenser for antall lakselus, og det vil være Mattilsynets oppgave å vurdere eventuell nedslakting. NINA varsler at det ligger an til nedslakting.- Vi har nå 350 millioner oppdrettslaks, med rundt 500 millioner lus. Det bærekraftige nivået er mellom 10 og 50 millioner lus. Ingen har våget å hevde at vi kommer ned dit til sommeren. I en god del områder vil tilrådingen til våren bli å slakte ned. I den grad vi blir spurt, selvsagt, sier seniorforsker Torbjørn Forseth i NINA.Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet opplyser at oppdrettsnæringen må bli pålagt et større ansvar for villaksen.- Det er situasjonen til våren som er avgjørende. Mattilsynet kan pålegge utslakting dersom det er faglig nødvendig. Og oppdrettsnæringen dobler innsatsen mot lus i tolv måneder, foreløpig ser resultatene positive ut, sier Heggem. (©NTB)

Nyheter
Børs