-19 land spionerer i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener 19 land driver etterretning i Norge.

PST-sjef Janne Kristiansen. Foto: Scanpix

I en publikasjon publisert av PST tirsdag ettermiddag, kommer det fram at den nasjonale sikkerhetstjenesten mener 19 land har etterretningsoffiserer i Norge.PST poengterer imidlertid at mange av disse er i landet på lovlig vis og fungerer som bindeledd mellom Norge og sine hjemland.Noen er imidlertid i landet på falsk grunnlag og utgir seg for å være diplomater, journalister eller forretningsfolk.- Deres anliggende er som oftest å forlede, innsamle, påvirke, rekruttere, undergrave og i verste fall sabotere til fordel for fremmed stat - på Norges bekostning, skriver PST.Etterretningstrusselen har gjennomgående blitt vurdert som høy i 2009. Også norske interesser og aktører i utlandet har i løpet av året vært utsatt for etterretningsvirksomhet. (©NTB)