Advarer mot å regulere hedgefond

USAs finansminister Timothy Geithner advarer EU-kommisjonen mot å regulere hedgefond og private aksjefond.

USAs finansminister Timothy Geithner - Foto: AP

I et brev han har sendt til EUs kommissær for det indre marked, Michel Barnier, kritiserer Geithner et forslag til direktiv som innfører strengere restriksjoner på investeringsfond, skriver Financial Times.Slike nye regler kan skade amerikanske hedgefond, private aksjefond og banker og deres evne til å virke i Europa, sier han i brevet 1. mars. Det kunne føre til konflikt mellom USA og EU, advarer han.Endringene som foreslås, ville innskrenke europeiske investorers adgang til å investere i fond utenfor EU, og fond fra andre steder ville måtte forholde seg til nye regler for å operere innenfor EU.I henhold til direktivet ville EU-baserte fond også pålegges å bruke lokale banker for deler av sin virksomhet.Andre områder som kan føre til konflikt, er regler om bonuser og honorar, lånebegrensninger og oppgivelse av sensitiv informasjon.EU-diplomater møtes torsdag for å drøfte det nye forslaget. I EU er det særlig Storbritannia som er skeptisk, fordi direktivet kan true Londons stilling som finanssenter. (©NTB)