Advarer mot moms på e-bøker

Norske forfattere stiller seg bak bokbransjen som vil ha momsfritak på e-bøker.

Amazons lesebrett Kindle. Foto: Finansavisen.

På årsmøtet i Den norske Forfatterforening søndag ble det uttrykt bekymring for at momsfritaket for bøker ikke skal videreføres når norske forfattere skal begynne å publisere sine verker som e-bøker. 2. mars sa Finansdepartementet nei til at dagens fritak for bøker i papirformat skal gjelde når bøkene gis ut i elektronisk format.- Dersom e-bøker ilegges moms, betyr det en gradvis nedbygging av en litteraturpolitikk som i førti år har skapt et levende nasjonalt bokmarked der bøker kjøpes og leses i et omfang som er unikt i Europa og verden for øvrig, heter det i uttalelsen.Trykte bøker har vært fritatt fra merverdiavgiften siden 60-tallet, og momsfritaket har vært et viktig virkemiddel for å fremme lesing og litterær produksjon i Norge. Bokbransjen ønsker at momsfritaket også skal omfatte e-bøker.Tirsdag kommende uke skulle de norske e-bøkene lanseres, men nå utsettes planene. I stedet har bransjen bedt om et møte med kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap). (©NTB)