Bedre tall fra Europa enn ventet

Industriproduksjonen i eurosonen steg mer enn ventet i januar.

Foto: HegnarOnline

Tall fra Eurostat viser at industriproduksjonen i eurosonen steg 1,7 prosent på månedsbasis i januar. På årsbasis har dern derimot falt med 1,4 prosent.Det var ventet en økning på 0,7 prosent på månedsbasis, samt et fall på 1,6 prosent på årsbasis, melder Bloomberg.