Derfor er Kina så viktig for verden

Den kinesiske motoren er svært viktig for utviklingen i verdensøkonomien. Dette er en del av forklaringen og noen av konsekvensene.

En kvinne og hennes barnebarn i nordlige Kina - Foto: CC/tfpeng

BNP i Kina vokste med 10,7 prosent i siste kvartal og mange håper og tror at Kina skal være nøkkelen til å få veksten i verdensøkonomien tilbake på trend igjen.Kina står, ifølge Goldman Sachs, for eksempel for 41 prosent av verdens etterspørsel etter bomull, 35 prosent av etterspørselen etter sink, 33 prosent av aluminiumsetterspørselen og 23 prosent av etterspørselen etter soyabønner.Banken estimerer også at Kina nå står for 9 prosent av verdens oljeforbruk på rundt 86 millioner fat om dagen, og vokser. USA står til sammenligning for rundt 20 prosent.Den sterke veksten i Kina er imidlertid ikke helt uproblematisk. Matvareprisene steg med 6,2 prosent det siste året i februar og noen venter nå at prisstingingen i Kina vil bli på 3,5 prosent i år. Tidligere har det vært sagt at myndighetenes mål er at de ikke skal stige med mer enn 3 prosent.PPI (produsentprisene) steg med 5,4 prosent fra et år tidligere i februar, opp fra 4,3 prosent i januar, noe som kan gi enda priser ut til forbrukerne i neste omgang.Myndighetene har hevet bankenes reservekrav i forbindelse med utlån to ganger det siste året, og det kan ikke utelukkes at de også vil vurdere å heve styringsrenten som nå ligger på 5,31 prosent.