Dette skjer i dag - mandag

Vi får nye hint om tilstanden i amerikansk økonomi. Og Statoil vil fortelle om tilstanden i oljemarkedet.

Statoils konsernsjef Helge Lund - Foto: Harald Pettersen / Statoil

76 selskaper på Wall Street legger i dag frem tall. Oversikten finner du her.makrofronten legger vi spesielt merke til disse tallene:A timely gauge of home sales and expectations for future home buildingJapan: Forbrukertillit, februar Sveits: Produsent- og importpriser, februar USA: Empire State Manufacturing-indeksen, mars, klokken 13.30 USA: Kapitalflyt, januar, klokken 14.00 USA: Kapasitetsutnyttelse industrien, februar, klokken 14.15 USA: Industriproduksjon, februar, klokken 14.15 USA: NAHB Builders Survey, mars, klokken 18.00 (undersøkelse av boligsalg og forventninger til fremtidig boligbygging)Flere nøkkeltall finner du i vår oversikt Market Watch.SSB har også en del tall på agendaen.Salg av petroleumsprodukter Utenrikshandel med varer Barn i barnehager. Foreløpige tall Byggearealstatistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Ureviderte tall Sysselsatte i kommunal sektor. Foreløpige tallInnenriks velger vi å trekke frem disse hendelsene:Oslo: Rivertonklubben, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen inviterer til utdelingen av Rivertonprisen 2009.Jevnaker: Regjeringens budsjettkonferanse fortsetter på Thorbjørnrud Hotel.Oslo: Statoil har oljemarkedsseminar. Utsiktene i oljemarkedet - hva gjør OPEC på møtet 17. mars?Ski: Den såkalte lommemannsaken går for Follo tingrett.Oslo: Anken i den såkalte vannverkssaken går for Eidsivating lagmannsrett.Globalt: Den internasjonale forbrukerdagen (World consumer rights day).Buskerud: Det er 200 år siden store deler av Kongsberg ble ødelagt i brann.10 år siden det ble forbudt med håndholdt mobiltelefon i bil.Trondheim: Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestivalKilder: Market Watch, CNBC, SSB, NTB