Dobbelt så lang togstans i sommer

Jernbaneverket stenger strekningen fra Oslo S til Lysaker på Drammensbanen i én måned i sommer. Det er dobbelt så lenge som tidligere planlagt.

Togpassasjerer på Oslo S. Foto: Scanpix

Banen blir stengt fra 10. juli til 9. august. Hensikten er å få utført mer av det nødvendige fornyelsesarbeidet på strekningen.Blant annet blir arbeidene med å montere strømskinne i taket og akseltellere i sporet gjennom Oslotunnelen intensivert. På Skøyen stasjon skal det gjennomføres en omfattende kontroll og utskifting av kabelskjøter i sikringsanlegget for å få ned antallet feil, opplyser Jernbaneverket.I tillegg skal det også gjennomføres flere andre omfattende anleggsarbeider på Drammensbanen til sommeren. Ved Sandvika skal det legges inn nye spor som forberedelse til det nye dobbeltsporet Lysaker - Sandvika som tas i bruk sommeren 2011. I Drammen skal sikringsanlegget på stasjonen bygges om for å kunne håndtere flere tog.Etter sommerens anleggsperiode vil det fortsatt gjenstå mye arbeid før jernbanen gjennom Oslo har fullgod standard, presiserer Jernbaneverket. (©NTB)