Flom-fare i vest

Store nedbørsmengder og snøsmelting kan føre til flom i Hordaland og Sogn og Fjordane mot slutten av uken.

Foto: Scanpix

Flomvarselet kommer som følge av varsel om store nedbørsmengder i ytre og lavereliggende områder i de to fylkene natt til torsdag og fredag. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan dette, sammen med snøsmelting, gi raskt økende vannføring i bekker og mindre vassdrag.Direktoratet advarer mot fare for lokale oversvømmelser som følge av isgang i elver og bekker, tele i bakken og is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier.NVE påpeker i tillegg at snøsmelting kombinert med store nedbørsmengder også gir økt fare for skred. (©NTB)