Fpu-leder vil ha fri fart

- Det er bare å se på Tyskland, sier Fpu-leder Ove André Vanebo, som foreslår fri fart på flere store veier rundt Oslo og i Nord-Norge.

Foto: Scanpix

Ifølge Finansavisen mener Fremskrittspartiets Ungdom at fartsgrensene på flere store veier rundt Oslo og i Nord-Norge bør oppheves.- Så lenge forslaget blir satt ut i livet slik det står i forslaget, altså på veier med godkjent standard, er det ingen grunn til å tro at det blir fler ulykker med fri fart, sier Ove André Vanebo, leder i FpU, til avisen.- Det er bare å se på Tyskland og andre land med godt utbygde strekninger. Så lenge ordningen gjelder for avgrensede strekninger og man ellers har klare og tydelige spilleregler, ser jeg ikke det store problemet, legger han til.- Se bare på Østfold. Der har ulykkesfrekvensen gått ned etter at veistandarden er blitt hevet. Så dette er fullt mulig å gjennomføre, men det betinger et annet veinett, sier Vanebo.Forslaget er ikke ment å settes i verk med de veiene som ligger der i dag.