Hva skjer med renten?

Den sterke økningen i konsumprisindeksen (KPI) har liten betydning for Norges Banks rentefastsettelse, mener økonomer.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Scanpix

Fra januar til februar i år steg KPI med 1,3 prosent, ifølge tallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram onsdag.Den sterke økningen i strømprisen i vinter sto for halvparten av prisoppgangen fra januar til februar.Det siste året har konsumprisen steget med 3 prosent. Men når energipriser og avgifter holdes utenfor er stigningen i KPI-JAE-indeksen, den såkalte kjerneinflasjonen, bare 1,9 prosent.Som ventet- Tallene er omtrent som forventet. Kjerneinflasjonen er noe høyere enn ventet, men jeg tror ikke disse tallene får noen betydning for hva Norges Bank gjør med renten framover, sier porteføljeforvalter Roar Tveit i Holbergfondene i Bergen.- Renten skal opp, men det store spørsmålet er når. Faktorer utenfor landets grenser er vel så avgjørende som det som skjer i Norge for hvor raskt renteøkningene kommer, sier Tveit. Han viser til at Norges Bank vil være forsiktig med å øke renten av hensyn til valutakursen så lenge andre land ikke hever sine renter.- Øker i mai- Vi tror Norges Bank vil vurdere dagens tall som bare marginalt over forventningene. Vi ser ikke noe behov for å endre vår vurdering, som går ut på at renteøkningen vil komme i mai, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i en kommentar. (NTB)