Kan bruke militærstøtte som pressmiddel

Israel mottar militærhjelp for rundt 50 millioner kroner dagen fra USA og har gjort det de siste 25 årene. President Barack Obama har derfor pressmidler i striden om bosetningene.

Den amerikanske presidenten, Barack Obama - Foto: REUTERS/Kevin Lamarque (UNITED STATES) / SCANPIX

Ingen andre land i verden har opp gjennom årene mottatt mer i militærhjelp og økonomisk støtte fra USA enn Israel. Militærhjelpen er nå på rundt 18 milliarder kroner i året, eller rundt 50 millioner kroner dagen.USA har i løpet av årene også stilt kreditter og lånegarantier for hundrevis av milliarder kroner til Israel. President Barack Obama kan om han ønsker, derfor gjøre livet surt for Israels Benjamin Netanyahu.Den eneste gangen USA har stilt makt bak kravet til Israel om stans i bygging av bosetninger i de okkuperte palestinske områdene, var da president George Bush sr. i 1992 holdt tilbake en lånegaranti på 10 milliarder kroner.Israels daværende statsminister Yitzhak Shamir måtte gi etter og trappet ned byggingen, som rett nok fortsatte i uforminsket styrke noen år senere. For Bush ble seieren et tveegget sverd. Mange amerikanske jøder vendte ham ryggen og hjalp i stedet Bill Clinton til makten noen måneder senere.