- Kan utsette renteheving

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets forklarer hvorfor Norges Banks siste rapport kan bremse renteoppgang.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets - Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen

Undersøkelsen fra Regionalt nettverk viser at bedriftene venter i snitt en produksjonsvekst de neste seks månedene på 0,77 prosent i februar mot 0,61 prosent i november i fjor.De siste tre månedene viser februardata at produksjonsveksten har vært på 0,3 prosent, mot 0,6 prosent i november.- Helhetsinntrykket av rapporten er at den kan utsette renteheving. Den siste rentebanen indikerer en 50/50 for renteheving i mai. Denne undersøkelsen understøtter at Norges Bank skyver på den første rentehevingen, men dette er på ingen måte sikkert. Det er jo som vanlig litt blandet bilde, sier Aamdal til HegnarOnline.De siste tre månedene har veksten i produksjonen vært størst innen eksportindustrien og næringsrettet tjenesteyting. Leverandørbedriftene i oljenæringen og kontaktene i bygg og anlegg rapporterer om den svakeste utviklingen.- Det er litt spesielle forhold som trekker opp. Fisk og metaller drar en del, men hjemmemarkedsindustrien overrasket med å markere nedgang. Det er videre fall for oljeleverandørene og videre fall for bygg og anlegg. Det har skjedd ganske mye for bygg og anlegg på bare et par undersøkelser, sier seniorøkonomen.Aamdal påpeker at det er vekst i tjenestesektoren, men at veksten skyldes offentlig etterspørsel. Han mener det er dette som holder den totale veksten oppe.- Så krisepakkene i fungerte?- Ja, helt klart.Det har vært forholdsvis stille i valutamarkedet etter rapporten ble lagt frem, ettersom den er komplisert og ikke like entydig som et makrotall.- Vi har ikke sett noen reaksjoner i markedet på tallene ennå. Valutamarkedet utvikler seg relativt flatt etter rapporten. Dette er ikke en sånn tydelig indikator som er lett å tolke, men Norges Bank har lagt mye vekt på denne rapporten i de siste årene, sier Aamdal.