Kina legger skylden på USA

Folkekongressen i Kina ble avsluttet med at budsjettet for 2010 ble vedtatt. USA fikk så hatten passet.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Budsjettet går inn for økt satsing på helsetjenester, utdanning og rimelige boliger for lavtlønte. I budsjettet er det også rom for en økning på 7,5 prosent i forsvarsutgiftene.Til de 3.000 delegatene sa Kinas statsminister Wen Jiabao at han vil arbeide for å sikre at fruktene av den sterke veksten blir bedre fordelt blant Kinas 1,3 milliarder innbyggere enn i dag, da ulikhetene vokser faretruende mellom den rike industrialiserte kysten og det fattige innlandet.Kinas økonomi kom seg greit gjennom den globale finanskrisen og har den siste tiden vist klare tegn på bedring igjen.Trass i at eksporten falt med 16 prosent i fjor, var det likevel en vekst på 8,7 prosent i BNP, takket være et enormt offentlig stimuleringsprogram, og Kina tar sikte på en vekst på 8 prosent også i år.På pressekonferansen sa Jiabao også at stimuleringstiltakene skal fortsette med det mål å opprettholde kontinuitet og stabilitet i økonomien.Nye tall som nylig ble offentliggjort, viser imidlertid at inflasjonen øker, noe som kan gjøre det nødvendig å stramme inn mer enn ønskelig.På pressekonferansen tok Wen seg også tid til å legge skylden på USA for at forholdet den siste tiden er blitt vanskeligere.Kina og USA har ikke bare kranglet om valutaen, det har også vært uenighet om internettsensur i Kina, om våpensalg til Taiwan og om president Barack Obamas møte med Tibets åndelige leder Dalai Lama.Wen sa at USA krenket Kinas suverenitet ved å selge våpen til Taiwan og motta Dalai Lama i Det hvite hus.- Ansvaret for den alvorlige spenningen ligger ikke hos Kina, men hos USA, sa Wen og antydet at det er USA som må ta skritt for å bedre forholdet igjen.Som et signal på at forholdet til Taiwan er bedre enn på lenge, sa Wen til journalistene at han håper han en dag kan besøke Taiwan, som Kina betrakter som en provins som har revet seg løs og må gjenforenes med resten av landet. (©NTB)