- Kutter i bistanden neste år

Regjeringen kutter trolig rundt to milliarder kroner i bistanden på neste års statsbudsjett

Statsminister Jens Soltenberg. Foto: Scanpix

Det opplyser sentrale regjeringskilder til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).På årets statsbudsjett er det bevilget 27,4 milliarder kroner til internasjonal bistand. Det utgjør 1,09 prosent av brutto nasjonalinntekt. Årets bistand er dermed godt over målet som regjeringen har satt i den politiske plattformen som ble framforhandlet på Soria Moria i fjor høst. Her lover regjeringspartiene at bevilgningene til u-hjelp «skal holdes over en prosent av brutto nasjonalinntekt».Ved å legge seg like over den ene prosenten neste år vil regjeringen kunne spare inn rundt to milliarder kroner. Dette vil være svært vanskelig for SV å svelge, men ifølge ANBs kilder kan partiet likevel kan villig til å godta et slikt kutt dersom de får godt betalt på et annet saksområde.Kutt i barnetrygden vurderes av regjeringen, men dette forslaget har møtt sterk motstand i SV. Dersom regjeringen freder barnetrygden kan trolig SV godta kutt i u-hjelpen. (©NTB)