Mot spennende britisk valg

To nye meningsmålinger bekrefter at gapet mellom Labour og de konservative minker.

Gordon Brown - Foto: Scanpix

To nye meningsmålinger bekrefter at gapet mellom Labour og de konservative minker etter hvert som det nærmer seg valg i Storbritannia.Den ene av målingene antyder til og med at Labour kan ende opp som største parti etter valget, mens den andre gjør de konservative til det største, selv om de ikke ville få rent flertall.I målingen til Sunday Times ville de konservative få 37 prosent og statsminister Gordon Browns arbeiderparti 33 prosent, mens liberaldemokratene ligger an til 17 prosent.Med et slikt resultat ville Labour få 302 mandater i Parlamentet mot 277 for de konservative, Labours oppslutning er mer spredt rundt om i landet og ikke like konsentrert som de konservatives.I målingen til ICM for Sunday Telegraph har de konservative 38 prosent, mens Labour har 31 prosent og Liberaldemokratene ligger på 21 prosent.Dersom dette ble resultatet ved valget, ville de konservative blitt største parti, men de ville likevel manglet 30 mandater på å ha rent flertall.Gapet mellom de to partiene, nå på 7 prosentpoeng i Telegraph-målingen, er det minste på to år. I forrige måned var det på 9 prosentpoeng.Dersom ingen av de to store partiene får flertall alene, blir det Liberaldemokratene som kommer i vippeposisjon og får avgjøre regjeringsspørsmålet.De to målingene tyder på at de har rett de som mener at de konservative skyver velgere fra seg når de vil gå hardt til verks for å redusere budsjettunderskuddet.De konservative ønsker øyeblikkelig innsats for å få ned det voksende underskuddet, men Labour og liberaldemokratene mener begge at økonomien fortsatt er for svak til at stimuleringstiltakene kan reduseres før neste budsjettår. (©NTB)