Norsk overskudd på 32 mrd.

I februar ble det eksportert varer for til sammen 64,2 milliarder kroner og importert for 31,7 milliarder.

Foto: Scanpix

Handelsbalansen endte dermed på i 32,4 milliarder kroner, ned 5,3 prosent fra måneden før, men opp 7,3 prosent fra februar i fjor. Økt eksportverdi av råolje bidro til å styrke handelsbalansen, melder SSB.Verdien av vareeksporten økte med 699 millioner kroner fra januar i år, men var tilnærmet uendret fra februar i fjor. Økningen i handelsoverskuddet siden februar i fjor skyldes at importen gikk ned med 2,1 milliarder kroner i denne perioden. Selv om den totale eksportverdien holdt seg på samme nivå som februar i fjor, var det stor bevegelse i både naturgass- og råoljeeksporten.Eksportverdien for råolje endte på 24,7 milliarder kroner, og har ikke vært høyere siden oktober 2008.Les mer hos SSB