Sterke USA-tall - børsen stiger

Tall for den amerikanske detaljhandelen overrasker positivt. Børsen reagerer positivt.

Juleshopping i Oxford Street, London. Foto: REUTERS/Luke MacGregor (BRITAIN) / SCANPIX

Den amerikanske detaljhandelen steg med 0,3 prosent i februar sammenlignet med måneden før. Markedet forventet en nedgang på 0,2 prosent for detaljhandelen sammenlignet med måneden før.Omsetningen eksklusive biler steg med 0,8 prosent i februar. Den var ventet opp 0,1 prosent.Oslo Børs stiger 0,9 prosent, mot 0,6 prosent rett før tallene ble sluppet.