Tre svenske nøkkeltall sluppet

Det er sluppet sentrale makrotall i Sverige.

Foto: Scanpix

Den svenske tjenesteproduksjonen steg i januar med 2,4 prosent i kalender- og fastprisjustert indeksverdier sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.Det framgår av korrigert statistikk fra SCB.Ifølge den tidligere feilaktige statistikken lå økningstakten på 2,6 prosent.Den svenske konsumentprisindeksen (KPI) steg med 0,6 prosent i januar mot feb. Ventet var 0,4 prosent ifølge SX Estimates.Svekst Näringsliv regner med at det svenske bruttonasjonalproduktet (BNP) vil stige med 2,4 prosent i 2010, og så med 2,6 prosent i 2011.Det melder Svekst Näringsliv i sin konjunkturrapport.