Kongens formue på snaue 100 mill.

Deler av Kong Haralds private formue på i underkant av 100 millioner kroner er plassert i utlandet.

Kong Harald - Foto: Scanpix
Politikk

Carl-Erik Grimstad hevder i sin nye bok Dronning Mauds arv at kong Haralds formue er langt større enn hva man tidligere har trodd. Han anslår kongens formue til over 800 millioner kroner.Nå innrømmer Slottet at kongen har en privat formue på i underkant av 100 millioner kroner, skriver DN."H.M. Kongens private formue er i underkant av 100 millioner kroner. Formuen er plassert delvis i Norge og delvis [...] utenlands. Kongen har ingen eiendommer i utlandet", skriver Slottet i en e-post til avisen.Venstre-leder Trine Skei Grande, SVs Lars Egeland og Frps Ulf Leirstein tar til orde for større åpenhet rundt kongens formue, mens Per Kristian Foss (Høyre) ikke ser behovet for åpenhet.

Nyheter
Politikk