Argentina gjør krav på Falklandsøyene, som ble kolonialisert av britene på 1800-tallet og gjenstand for en krig mellom de to land i 1982.Britene gikk seirende ut av krigen og har beholdt kontrollen over øyene, men striden blusset opp igjen da de startet leteboring etter olje i farvannet rundt øygruppen i februar.Argentinske myndigheter har kunngjort restriksjoner for britiske fartøy i området, noe britene mener strider mot internasjonal maritim lov.Utenriksdepartementet i Buenos Aires svarer nå på protesten i en note til britenes ambassadør Shan Morgan og fastholder at internasjonal maritim lov gir landet rett til å regulere skipsfarten i kystområdene mellom egne havner. (©NTB)