EU-landene må betale ned 15.100 milliarder i gjeld

For å komme ned på 60 prosent av BNP må EU-landene betale ned 15.100 milliarder kroner på gjelden!

Euro-symbolet på Willy-Brandt-Platz i Frankfurt - Foto: CC/loop_oh
Politikk

Den samlede gjelden til de 27 EU-landene er formidabel. Totalt skylder landene i EU og EØS nesten 8.700 milliarder euro, tilsvarende 70.000 milliarder kroner. For å sette det litt i perspektiv tilsvarer det mer enn 27 norske oljefond.Landene i EU har nå en gjeld på godt over 70 prosent av BNP, mens EU-kraver er at landene ikke skal ha en gjeld som overstiger 60 prosent av BNP.Så lenge veksten i EU er tilnærmet lik null (mange har negativ vekst i 1. kvartal 2010), betyr det at de 11 landene som ligger over grensen, må betale ned nesten 1.900 milliarder euro (1.886,3 milliarder euro) på gjelden for å nå EU-kravet. Det tilsvarer nær 15.100 milliarder kroner, tilsvarende nesten 6 norske oljefond.Og det kommer samtidig som mange av de samme landene må kutte kraftig i utgiftene. De 7 landene som de siste ukene har sagt at de skal kutte kraftig i utgiftene de neste årene, må alene betale ned 1.456 milliarder euro, tilsvarende 11.650 milliarder kroner, for å komme ned på 60-prosent kravet.BNP i EU-landene BNP-vekst årlig og kvartal i EUSom det fremgår av oversikten under er det Italia, Tyskland, Frankrike, Hellas og Storbritannia som har mest å betale ned på gjelden for å komme innenfor kravet.

Nyheter
Næringsliv