Skandalekirurg settes under tilsyn

En dansk kirurg som har feilbehandlet en rekke norske pasienter, blir nå satt under tilsyn på sykehuset der hun jobber i Sverige, opplyser sykehusledelsen.

Foto: Scanpix
Politikk

Det innebærer blant annet at legen ikke får ha direkte kontakt med pasienter, men blir satt til andre arbeidsoppgaver på Huddiksvall sykehus i Gävle. Den danske legen har jobbet som kirurg på ortopedisk avdeling ved sykehuset til tross for advarsler om at hun tidligere har mistet retten til å praktisere i Norge.Landstinget i Gävleborg vedtok imidlertid tirsdag å omplassere legen etter å ha mottatt enda en klage på kirurgen, og etter at saken ble kjent i svenske medier. At hun blir satt under tilsyn innebærer også at svenske helsemyndigheter gransker legen og følger henne i arbeidet over en viss periode for deretter å vurdere om hun skal få beholde legelisensen sin.Landstinget krever nå at svenske helsemyndigheter oppretter et register over alle leger som jobber i Sverige.- Vi har ikke tilgang på all informasjon om den aktuelle legen, derfor kan vi ikke gjøre en utredning av henne, sier landstingsdirektør Svante Lönnbark til Aftonbladet.Han sier at ledelsen i landstinget, som tilsvarer fylkestinget i Norge, tar selvkritikk, men understreker at det mangler verktøy for å kontrollere denne og andre leger.

Nyheter
Næringsliv