Det fremgår av det pengepolitiske protokollen fra rentemøtet 20.-21. mai, og som ble publisert fredags morgen.Samtidig som mange av medlemmene mener at utsiketene for økonomien er like som i april så har "oppside- og nedsiderisikoen økt noe" ifølge protokollen.Protokollen viser at det var bekymring for om Europas gjeldskrise vil legge et press på økonomien hvis krisen skaper børsuro og styrke yenen. Likevel er det ventet at effektene vil være begrenset i Japan.Sentralbanken hevet sitt syn for økonomien, og melder at den "å hente seg inn i moderat tempo".Renten ble holdt uendret på 0,1 prosent.