Den europeiske sentralbanken, ECB, melder at informasjonen som har blitt tilgjengelig siden det seneste pengepolitiske møtet indikerer at prisutviklingen forventes å være moderat for den kommende tidshorisonten for pengepolitikken. Et globalt inflasjonstrykk kan komme til å holde seg, men det innenlandske prispresset ventes å bli lavt.Videre har den seneste informasjonen bekreftet at den økonomiske innhentingen i euroområdet fortsetter i løpet av det første halvår 2010, selv om kvartalsveksten kan komme til å bli ujevn.Det går frem av ECB sin seneste månedsrapport.ECB tror at den økonomiske veksten i euroområdet kommer til å bli moderat i et miljø med fortsatte spenninger hos en del segmenter i finansmarkeder og der usikkerheten er høy.ECB mener at risikoen for de økonomiske utsiktene er balanserte.