Referatet fra rentemøtet i Bank of England 9. og 10. juni, som ble offentliggjort onsdag, viste at det var flertall for å holde renten uendret for den 15. måneden på rad.Det var også ventet, men en av de 8, Andrew Sentance, stemt for å heve renten. Han vil heve renten med 25 basispunkter til 0,75 prosent.