Planen legger grunnlaget for hvordan statsgjelden skal håndteres. Statsminister Naoto Kans regjering planlegger å vedta tiltak for å fryse de årlige utgiftene i tre år. Nøyaktig hvordan det skal foregå ble ikke spesifisert. Det melder Dow Jones Newswires.Nyemisjonen av statsobligasjoner i regnskapsåret som blir innledet i april 2011 skal holdes under 44.300 milliarder yen, samme mål som foregående regnskapsår.Det såkalte primære offentlige budsjettunderskuddet skal halveres innen år 2016, og så nå positive fortegn innen regnskapsåret som starter april 2020.Japans underskudd i inneværende regnskapsår er 6,4 prosent.