Dermed blir reformene helt sikkert vedtatt. Forslaget fra regjeringen i Madrid har som mål å liberalisere regler for ansettelse og oppsigelse, noe regjeringen håper skal stimulere til økt sysselsetting.Å avstå fra å stemme var på forhånd spådd som en mulighet det konservative partiet PP (Partido Popular, Folkepartiet) ville velge. Partiet forsøker å unngå å bli identifisert med loven som er upopulær blant arbeidere og mange funksjonærer, men som de konservative er grunnleggende enige i.Arbeidsløsheten i Spania er på 20 prosent av arbeidsstyrken, og flere i arbeid betraktes som det viktigste tiltaket for å få økonomien ut av krisen.Forslaget fra regjeringen legges fram til vedtak i nasjonalforsamlingen tirsdag. (©NTB)