Det er 408 mål mer enn i 2008. Oppgangen fra 2008 til i fjor utgjør dermed 5 prosent, skriver Nationen.Regjeringen har hatt som mål å halvere nedbyggingen av dyrket jord innen utgangen av 2010. Målet ble satt under Bondevik-regjeringen i 2004 og videreført av den sittende regjeringen. Men den fortsatte nedbyggingen av dyrket jord gjør at det kan bli vanskelig å nå målet.- Det ser mørkt ut ja, det må jeg få lov til å si. For å nå målet må nedgangen være på over 30 prosent i år. Det er ganske mye, og det spørs om det er realistisk uten nye tiltak, sier seksjonssjef Geir Grønningsæter i Statens landbruksforvaltning.Norges Bondelag liker ikke utviklingen. Lagets leder Nils T. Bjørke mener regjeringen må stramme inn ved å få på plass en ny hjemmel for vern av den beste dyrkede jorden. Regjeringen sendte i fjor høst et forslag om dette ut på høring. Høringen ble avsluttet i januar, og siden har ingen hørt noe.Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) kunne mandag ikke kommentere tallene, men statssekretær Ola T. Heggem (Sp) sier at man ikke er helt fornøyd.Målet om å halvere nedbyggingen ligger likevel fast, sier Heggem. Han sier videre at den foreslåtte jordvernhjemmelen ikke er tidfestet fordi det er ulike syn på saken i regjeringen. (©NTB)