Rentene holder seg lave, men ser ikke ut til å føre til en ny forbruksfest, viser en ny forbrukerundersøkelse fra SpareBank 1 Gruppen. Folk søker trygghet og styrker evnen til å takle renteøkninger.
- Mange holder igjenHvor høy rente tåler du?
48 prosent av de med lån sier de betaler like mye på lånet som før rentenedgangen, opp fra 39 prosent i fjor. 36 prosent sier de sparer hele eller deler av rentebesparelsen, opp fra 29 prosent i fjor.Andelen låntagere som lar hele eller deler av rentebesparelsen gå til daglig forbruk er som i fjor 37 prosent.- Vissheten om at vi nå har et ekstremt lavt rentenivå gjør at mange holder igjen på forbruket og prioriterer nedbetaling av gjeld og sparing. Gjeldskrisen i Sør-Europa har nok påvirket oss og gjort oss noe mer forsiktige, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i en kommentar.54 prosent av de med lån tåler nå en renteøkning på mer enn 3 prosentpoeng.Samtidig sier bare 17 prosent at de tåler ingen, eller bare inntil 2 prosentpoengs renteøkning - klart ned fra 23 prosent i fjor.Gruppen som i størst grad oppgir at de ikke tåler større renteøkninger er - ikke overraskende - låntagere med lav inntekt.