Norges Bank har, som ventet, besluttet å holde styringsrenten uendret på 2,00 prosent. Samtidig har sentralbanken publisert Pengepolitisk rapport 2/10. Av den fremgår det at rentebanen kuttes med rundt et kvart prosentpoeng ved nyttår.De nye anslagene (anslagene fra rapport 1/10 i mars i parentes):
    Desember 2010: 2,02 (2,30)Desember 2010: 2,02 (2,30)Mars 2011: 2,22 (2,50)Mars 2011: 2,22 (2,50)Juni 2011: 2,27 (2,70)Juni 2011: 2,27 (2,70)September 2011: 2,50 (3,00)September 2011: 2,50 (3,00)Desember 2011: 2,74 (3,30)Desember 2011: 2,74 (3,30)Desember 2012: 3,57 (4,20)Desember 2012: 3,57 (4,20)Desember 2013: 4,19 (4,60)Desember 2013: 4,19 (4,60)
Her finner du hele rapporten