- Russland, som mange andre land, mener at innføringen av spesialskatt for bankene vil kunne få negativ konsekvens for tilgjengligheten for lån og andre tjenester, sier Arkady Dvorkovich, som er økonomisk rådgiver til president Dimitrij Medvedev, melder AFP.Rådgiveren oppgir at han ikke forventer at man lykkes å komme til enighet om en beslutning ved møtet i Toronto den 26. - 27. juni og legger til at andre land som Canada, Australia, Kina og India deler Russlands uro.