Finansminister George Osborne vil tirsdag annonsere planer for det største angrepet på velferdsgoder noensinne, skriver The Guardian.Det ventes en plan for å kutte de offentlige utgiftene med 85 milliarder pund, tilsvarende 800 milliarder kroner, for å redusere det største underskuddet i Storbritannia siden 2. verdenskrig.Finansministeren mener at ved å kutte i den årlige velferdsposten på 180 milliarder pund, tilsvarende 1.700 milliarder kroner, kan han beskytte utgifter på andre områder, som utdanning, forsvar og transport, samt å sikre andre prosjekter som er avgjørende for økonomien.Det snakkes også om at små- og mellomstore bedrifter i områder med stor arbeidsledighet og depresjon vil få en skattepaus, med en ramme på 900 millioner pund, tilsvarende 8,5 milliarder kroner, for åsom blir rammet av kuttene i offentlige utgifter.Reformen kan inneholde kutt i skattefradrag for velstående familier, og det vil kunne være slutten for barnetrygden til de med høyere inntekter, skriver avisen, som viser til at 32 prosent av alle trygdefordeler, tilsvarende 53,5 milliarder pund, går til familier med en inntekt over gjennomsnittet.Dette vil likevel plassere Osborne på kollisjonskurs med fagforeninger, som frykter at de fattige uansett vil bli rammet hardest,