Avtalen er en videreføring av intensjonsavtalen om samarbeid i nordområdene som ble inngått i juni 2009, fremgår det av en pressemelding fra Statoil.Avtalen ble undertegnet under St. Petersburgs økonomiske forum 2010.Konkret betyr avtalen at samarbeidet mellom de to Stockman-partnerne skal dreie seg om geologisk leting og utvikling, samt prosessering før transport og for teknologi og utstyr for transport. En viktig del av avtalen gjelder miljøvern av nordlige hav- og landområder og helse, sikkerhets og miljøspørsmål i nordområdene.Men avtalen omfatter også fornybare energikilder og gjennomføringen av et vitenskapsteknisk program som skal revideres senest hvert tredje år. (©NTB)