Tilliten i næringslivet i Tyskland, representert ved den såkalte IFO-indeksen, steg til 101,8 i juni.Ifølge Reuters var det ventet en indeks på 101,2 .Nåværende situasjon ble mål til 101,1, mot ventet 100,8. Forvetningsindeksen var på 102,4, mot ventet 102,7.
IFO-indeksen
IFO-indeksen består av to underindekser som måler henholdsvis virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og forventninger til fremtiden. Ifo-instituttet spør i denne forbindelse rundt 7.000 tyske bedriftsledere om den nåværende og fremtidige utsikt for produksjon, lageroppbygging, ordre, priser og sysselsetting. Ifo-indeksen måles med 2000 som basisår og er sesongjustert.