LO og NHO stilte med toppet lag da partene i vekterstreiken møttes til frivillig mekling under ledelse av riksmeklingsmann Kari Gjesteby lørdag formiddag.Forhandlingsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund hadde selskap av LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, mens NHO-direktør Svein Oppegaard mønstret på for motparten.- Vi har et press på oss for å bli enige, erkjente forhandlingsleder Petter Furulund i NHO Service før meklingsmøtet startet.Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av helgen vil Arbeidsmandsforbundet ta ut ytterligere 800 medlemmer i streik. Fra før har nærmere 2.500 vektere i sju vaktselskaper lagt ned arbeidet.
Betinget optimist
- Vi håper å komme fram til en løsning, men det er vanskelig å si om vi vil klare det, sa vekternes streikegeneral Erna Hagensen før meklingsmøtet tok til.