Verdensbanken gjentar BNP-prognosen for Kina på +9,5 prosent i 2010. Prognosen for 2011 ligger på +8,5 prosent, noe som er ned fra +8,7 prosent i den forrige prognosen. Det melder Dow Jones Newswires.Inflasjonsprognosen (KPI) på 3,7 prosent for 2010 gjentas. For 2011 ventes KPI å stige med 2,8 prosent, noe som også er en på linje med forrige prognose.Verdensbanken oppgir i rapporten at en inflasjonsspiral grunnet lønnsøkninger er lite sannsynlig til tross for strammere arbeidsmarked.Høyere renter er nødvendig i landet og er å foretrekke fremfor tiltakene som så langt er vedtatt av Kina for å hindre overinvesteringer og spekulasjon innenfor eiendom, mener Verdensbanken.Verdensbanken senker også prognosen for Kinas overskudd på driftsbalansen for 2010 til 260 milliarder dollar, sammenlignet med den forrige prognosen på 304 millioner dollar.