Gruppen, ledet av professor Terje P. Hagen, vil at barneverntjenester og helsetjenester som rus og psykiatri tas ut av Nav-kontorene. Arbeidsgruppen stiller også spørsmål ved selve mantraet i Nav-systemet, det at brukere skal få all hjelp på ett sted, eller det som betegnes som én-dør- tenkningen.Da Hagen overleverte gruppens sluttrapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) torsdag, tok han til orde for det han kaller diversifisering. I stedet for én dør inn til Nav-kontorene foreslår arbeidsgruppen at det etableres tre alternative innganger, der brukernes behov avgjør hvilken inngang de skal velge.Nav-kontorene skal først og fremst brukes av dem som skal i arbeid og aktivitet. Kundesentra og internett skal primært brukes av de andre brukerne.For å bedre tilgjengeligheten til Nav vil arbeidsgruppen etablere telefonbaserte kundesentre for alle fylker og videreutvikling av internettbaserte selvbetjeningsløsninger. På en pressekonferanse viste Hagen til at Nav yter 56 ulike tjenester.- Det er så mange at det ikke er mulig å bygge opp